پاییز!!پاییز،هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد ؛

با اینهمه

از منبر بلند باد

بالا که میرود

درختها؛ چه زود به گریه می افتند!!

                                                     «حافظ موسوی»

پ ن:عکس فوق، یکی از لحظات نادر و استثنایی طبیعت است که توسط عکاسی هنرمند ،شکار شده است!!

بعد التحریر: به نظر میرسد،برخی از دوستان گمان کرده اند که این عکس را دخالت انسان بدین شکل درآورده است.اما این عکس،تنها ساخته ی دست طبیعت است که چهره ی پریرویی را خلق کرده است.(این عکس ،فتوشاپ نیست!!)

/ 0 نظر / 21 بازدید