دارا و ندار....!!اگر دستم رسد بر چرخ گردون،

از او پرسم که این چونست و آن چون؟

یکی را داده ای صد ناز و نعمت، 

یکی را قرص جو، آلوده در خون!!!           

                                                       «بابا طاهر»

/ 1 نظر / 24 بازدید
بهار

ای که یک گوشه چشمت همه عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد..